advert 1
advert 2
advert 3
Добре Дошли в сайта на Акаунт Плюс

АКАУНТ – ПЛЮС е счетоводна кантора, основана през 2007 година.

Макар и млада, кантората отговаря на високите професионални стандарти, наложени като задължително условие за постигане и поддържане качеството на предоставяните счетоводни услуги и данъчни консултации.

Целта ни е да отговорим на потребността на клиента от цялостно и точно обхващане на генерираните от бизнеса му потоци от информация, да се направят съответните анализи и като резултат да се изведат възможностите, чрез които да се достигне до увеличаване на печалбата и ефективността. А това качество на нашите услуги, ние постигаме като инвестираме непрекъснато средства и време в усъвършенстване личностните и професионални умения на служителите ни.

СК Акаунт – Плюс е обезпечена с необходимия специализиран финансово – счетоводен, правен и ТРЗ софтуер. Кантората разполага и с пълен набор от комуникационни средства, което дава възможност да поддържаме непрекъснат контакт с нашите клиенти.